Přesunutí kontaktní osoby pod jinou firmu

Při prvotním importu kontaktů z externích aplikací se často vyskytuje dotaz jak nejlépe přiřadit naimportované kontaktní osoby ke správným firmám. Na následujícím příkladu si ukážeme jak je tato operace jednoduchá.

V levém navigátoru (stromu) aplikace zvolíme Správce kontaktů-Osoby a dále v seznamu osob otevřeme formulář kontaktní osoby, kterou chceme přemístit pod jinou společnost.


V horní nástrojové liště v menu Formulář změníme tvar okna z typu Stručný na typ Kompletní.


Zpřístupní se nám informace pod jakou firmu je osoba přiřazena a tento údaj následně pomocí číselníku můžeme změnit. Osoba od tohoto okamžika spadá pod jinou společnost.

Comments