Přecenění účtů

Přecenění účtů probíhá v systému TeamOnline automaticky ve funkci Roční uzávěrka
Přecenění probíhá dvěma způsoby.
První z nich je přecenění závazků a pohledávek. To proběhne u účetních případů, které splňují následující podmínky:
  • Účetní případ je veden v cizí měně
  • Účet je saldokontní
  • Saldokonto je označeno příznakem "Účtovat kurzové rozdíly na konci účetního období" (vizte obrázek níže)
  • Účetní případ není spárován ke konci účetního období


Druhý způsob je přecenění finančních účtů. 
Zde platí jen dvě podmínky a to, že je účet obsažen v číselníku Finančních účtů a je veden v cizí měně.


Může se stát, že budete potřebovat přecenit ještě nějak jiné účty. V těchto případech si pomůžeme jednoduchým interním dokladem.
Je důležité, aby byl v cizí měně, kurz 1 a částka, kterou jsme si vypočítali v korunách.


Doklad zaúčtujeme, otevřeme do změny a půjdeme na záložku "Účetní zápisy".Zde, pomocí tlačítka Změnit, upravíme oba účetní zápisy tak, že v kolonkách pro měnu napíšeme částku 0. Tím dosáhneme kýženého výsledku kdy stav účtu v měně se nezmění, ale změní se stav účtu v korunách.
Pozor! Při přeúčtování dokladu se tyto změny ztratí.


Comments