Párování položky bankovního výpisu s více fakturami

Zejména při bezhotovostních platbách v cizí ale i domácí měně je obvyklé, že se sdruží úhrady více faktur do jedné platby. Důvodem jsou nemalé úspory na poplatcích, které si banky za tyto transakce strhávají. 

V systému TeamOnline je toto možné řešit rozpadem účetní položky se saldokontním účtem. Celý postup je názorně zobrazen na průvodní grafice.


1) Na příkladu je vidět položka výpisu na celkovou částku 600 000,- Kč.


2) Po zaúčtování položky výpisu vstoupíme na záložku Účetní zápisy a otevřeme do editace řádek obsahující saldokontní účet (v tomto případě 311100).


3) Zde uvedenou částku 600 000,- Kč přepíšeme na částku faktury, kterou chceme uhradit a doplníme též variabilní symbol. V příkladu VS: 1232014 částka 100 500,- Kč. Pokud párovací symbol či částku neznáme, použijeme tlačítko Párovat a dále volbu Návrh. Po uložení záznamu dojde ihned ke spárování se zvoleným dokladem.


4) Mechanismus hlídající zachování podvojnosti vygeneruje řádek se zbytkovou částkou (na příkladu 499 500,- Kč). Nad tímto řádkem opakujeme postup z bodu 3) tak dlouho dokud součet takto upravených položek nebude roven celkové částce pro párování a program již žádný zbytkový řádek nevygeneruje. Pozor nezapomeňte na nově vygenerovaných řádcích nahradit účet X účtem z osnovy.


5) Po spárování všech účetních zápisů bude položka výpisu odměněna zeleným indikátorem.

Možnost rozpadu účetních položek je možné využít i v dalších případech, například při zaúčtování pozastávky.


 
Comments