Párování dokladů s různými měnami

Pokud chceme provést párování například korunové faktury s položku výpisu účtu vedeného v měně EUR, program toto odmítne a vypíše varovnou hlášku. Pokud přesto chceme párování těchto dvou dokladů dokončit, je nutno provést následující kroky.

1. Z položky výpisu vstoupíme do účetní osnovy2. V okně zvoleného účtu otevřeme typ saldokonta.
3. V okně typu saldokonta nastavíme hodnotu v poli Párovat dle na hodnotu "Párovat dle domácí měny". Pokud chce, aby nám program automaticky zaúčtoval i případný vzniklý párovací rozdíl -  zahraničních měn díky konverzi a různým poplatkům se může jednat i o stokoruny - změníme i hodnotu v poli Párovací rozdíl.4. Vrátíme se zpět do položky výpisu a dokončíme párování dokladů. 

Nezapomeňte poté opět vrátit nastavení v okně typ saldokonta, kde v poli Párovat dle je nutno změnit na prázdnou hodnotu !

Comments