Párování

V systému TeamOnline lze párovat jakýkoliv doklad obsahující saldokontní účet. 

Nejčastější druhy párování:
  • fakturu vydanou nebo přijatou s úhradou v bance nebo pokladně
  • faktura přijatá se skladovou příjemkou
  • banku s pokladnou (převody - peníze na cestě)
  • speciální interní doklady (například platby kartou, ...)

Ruční párování

K párování (tj. to je vytvoření vazby a označení unikátním číslem saldo případu) dochází automaticky. Spárované doklady jsou označeny zeleným symbolem. Pokud k automatickému párování nedojde, lze jej vyvolat následovně:
Na dokladu klikněte na záložku Účetní zápisy, kurzorem se postavte na účetní zápis obsahující saldokontní účet (doklad jich může obsahovat více - např. 321 a současně 314) a stiskněte tlačítko Párovat.

Program v novém okně nabídne vhodného kandidáta nebo kandidáty se stejným párovacím znakem. Pokud nenabídne nic, je ještě možné pomocí tlačítka Vše zobrazit všechny nespárované saldokontní případy v systému a pokusit se dohledat vhodný doklad například podle firmy.

Saldo případ

Účetní zápisy, které jsou spárovány jsou označeny unikátním číslem saldokontního případu (párovací transakce). Pomocí tlačítka Saldo případ je možno nechat si zobrazit protidoklad, se kterým párování proběhlo.
 

Odpárování (existuje vyšší saldokontní případ)

Pokud nastane případ, že je potřeba doklad změnit a to nelze z důvodu spárování s jinými doklady. Je potřeba účetní zápisy odpárovat. V takovém případě je nutné postupovat od novějších záznamů (vyšších čísel saldo případu) k nižším. Například když byla faktura uhrazena částečně v lednu a druhá část v únoru. Je v případě odpárování potřeba nejdříve odpárovat platbu únorovou a teprve potom teprve lednovou.
Na tuto situaci Vás program upozorní hláškou s návrhem řešení.Comments