Návrh a tvorba vzájemného zápočtu


Návrh zápočtu

Systém TeamOnline šetří práci a dokáže sám navrhnout doklady vhodné pro vytvoření takzvaného vzájemného zápočtu. Zápočty dokladů vznikají na základě vzájemné smlouvy mezi podnikateli A, B případně C. Program navrhuje pouze doklady, které jsou nespárované a obsahují účet u kterého je zvoleno, že je saldokontní a v typu saldokonta je zaškrtnuta volba Umožnit generovat zápočty (více o parametrech saldokont zde).

Funkci naleznete ve stromu činností TeamOnline ERP - Saldo - Vzájemné zápočty - Návrh zápočtu


Zde program zobrazí firmu nebo seznam firem u kterých existují otevřené (nespárované) pohledávky a závazky vhodné k vytvoření zápočtu. 
Program automaticky u každého subjektu vyhodnocuje následující kombinace dokladů:
  • vydaná faktura(y) x přijatá faktura(y)
  • vydaná faktura(y) x vydaný dobropis(y)
  • přijatá faktura(y) x přijatý dobropis(y)

Okno Návrh zápočtu:
V horní části program zobrazí společnost (případně společnosti), u kterých vyhodnotil vhodné kandidáty (doklady) k vytvoření zápočtu.
Ve spodní části okna je vidět přehled dokladů zvoleného subjektu.Vytvoření zápočtu

Stiskem tlačítka Zápočet je založen doklad zápočtu pro zvolený subjekt.V nově otevřeném okně pak pomocí ikonky Přidat přidejte položku vzájemného zápočtu.... pomocí tlačítka ID zápisu vybereme doklad, který hodláme do zápočtu promítnout. Takto postupujeme i při přidání dalších řádků zápočtu.
Návrh, potvrzení, storno zápočtu
Volbou v nabídce Workflow řídíme zda se jedná pouze o návrh zápočtu, či o již protistranou odsouhlasený případně zamítnutý (stornovaný) zápočet. Možné stavy dokladu Vzájemný zápočet a jejich vliv na doklady:

 název stavu  jakým způsobem ovlivňuje doklady obsažené v zápočtu
 Návrh zápočtu  nenabízí se do příkazu k úhradě a návrhů zápočtů; v sestavě saldo zobrazen jako nespárovaný; není možno provést párování s  jinými doklady
 Zaúčtováno  proběhne párovaní s dokladem zápočet; na doklady je pohlíženo jako na uhrazené
 Storno zápočtu  doklady se nabízí do příkazu k úhradě; v sestavě saldo zobrazen jako nespárovaný; je možno párovat s jinými doklady Protokol

Tisková sestava - protokol o vzájemném zápočtuComments