Vyřazení majetku

Vyřazení majetku probíhá v několika krocích.

Nejprve si otevřete kartu majetku, který chcete vyřadit, a vyplňte pole "Datum vyřazení", případně i "Protokol"


Poté stiskněte tlačítko "Vyřazení"
Program vygeneruje pohyb ne zcela odepsaného majetku, kde si vyberete důvod vyřazení z možností prodej, úplné opotřebení, poškození, manko, darování. Pokud vyřazujete již úplně odepsaný majetek, tak toto okno ignorujte a zavřete ho bez uložení.

Dále se vygeneruje pohyb majetku "Úplné vyřazení", dalším pohybem bude poslední účetní odpis a nakonec na konci roku poslední daňový odpis.Comments