Majetek - zvýšení vstupní ceny

Někdy se může stát, že potřebujete zvýšit vstupní cenu majetku, ale nejedná se o technické zhodnocení, tj. odpisy se nebudou počítat z koeficientů zvýšení. Typický příklad tohoto stavu je snížená částka dotace na pořízený majetek. V tomto případě postupujte tak, že na kartě daného majetku přidejte novou položku stisknutím tlačítka "Přidat"


V poli "Typ pohybu" zvolte hodnotu "Navýšení ceny - dotace"


Vyplňte částku a uložte, program přepočítá následující odpisy od tohoto pohybu ze zvýšené ceny.

Comments