Zařazení majetku

Okno karty majetku:


Zařazení majetku proběhne automaticky po vyplnění a uložení karty majetku. Pokud si zařazení smažete, můžete ho vložit pomocí tlačítka Přidat v okně pohybů majetku.
Zařazení a i ostatní pohyby jsou účtovány dle vzoru vybrané dokladové knihy.Pomocí tlačítka "Zdroje", je možno vytvořit vazbu mezi přijatou fakturou a tímto zařazením. Obdobně se systém chová např. při vyřazení, kdy pomocí tlačítka "Cíle" lze vygenerovat vydanou fakturu.
Comments