Majetek - přerušení odpisu, vlastní hodnota odpisu

Přerušení odpisování provedete následujícím postupem.

Nejprve na kartě majetku vyhledejte odpis, který chcete přerušit a stiskněte tlačítko Změnit.


Dále pak zaškrtněte políčko Přerušen daňový odpis.
Hodnota daňového odpisu se vynuluje a odpisový plán se prodlouží o jeden rok. Účetní odpis pokračuje dále.Pokud potřebujete z nějakých důvodů změnit vypočítanou hodnotu odpisu, postupujte obdobně. Jděte do změny konkrétního odpisu jako v předchozím případě, upravte hodnoty a zaškrtněte políčko Hodnoty stanoveny uživatelem.
Tím dojde k uzamčení těchto částek a změně zůstatků.


Ruční zadávání odpisových řádek s vyloučením přepočtu.

Pokud do TeamOnline zadáváte starý majetek, který měl odpisy počítané v jiném účetním systému, může se hodit možnost ručního zadání historických odpisů.

Zde je doporučený postup:
Zařadíme majetek (bez označení zatržítka - ručně zadávané odpisy) a uložíme.


Vygenerujeme odpisy viz generace odpisů.

Otevřeme znovu kartu majetku a zaškrtneme volbu Ručně zadávané odpisy.Potom již měníme hodnotu částky po položce.Pokud chceme upravenou částku aplikovat na všechny následující položky, je také možno použít funkci promítnutí částky do následujících 
položek. Ta je řízena zatržítkem Včetně účetní. hodnoty a tlačítkem Aplikace na následující odpisy.

Comments