Majetek - generování odpisů

Po zařazení majetku stiskněte v okně pohybů tlačítko "Generace odpisů"Vytvoří se kompletní odpisový plán daného majetku.
V aktuálním období budou odpisy automaticky zaúčtovány dle předvyplněného vzoru.

V budoucích obdobích budou odpisy automaticky zaúčtovány dle předvyplněného vzoru po spuštění funkce roční uzávěrka  více zde: inicializace a uzávěrky. Potom dojde k zaúčtování pohybů majetků pro další účetní období.


Comments