Inventura skladu, řešení záměnTvorba inventurního dokladu

Funkci nově naleznete ve stromu činností TeamOnline ERP - Katalog, zásoby - Inventury.


Pomocí tlačítka Přidat založíte doklad pro inventuru skladu. Pokud máte více skladů je třeba pro každý sklad založit samostatný doklad.
Po zadání data inventury stiskněte tlačítko Aktualizovat. Program provede k danému datu načtení stavu zásob dle počítače. 
Nyní vytiskněte sestavu Inventarizační protokol a předejte pracovníkům ve skladu. Volit můžete mezi sestavou obsahující počítačové stavy či bez nich. Z praktických důvodů doporučujeme druhou volbu.

Záměny

Může se stát, že při práci ve skladu omylem vydáte či přijmete kusy z jiné skladové karty než jste chtěli. Protože případný nalezený přebytek je nutno zdanit, ale manko do nákladů uplatnit možné není, vyplatí se tyto omyly před inventurou vyřešit. Program TeamOnline vám s tímto pomůže. V inventurním seznamu stačí zkontrolovat sloupec s názvem Pro záměnu, kde zobrazené číslo indikuje počet adeptů možných záměn.
Po kliknutí na tlačítko Záměny v nástrojové lište jsou pak tito adepti odhaleni.


Proveďte patřičné korekce ve skladu, vraťte se zpět od inventuního dokladu a stiskněte tlačítko Aktualizovat.

Vyřešení rozdílů

Pokud jste vyřešili případné záměny, stiskněte tlačítko Cíle a nechte program vygenerovat opravné doklady typu Příjem přebytku respektive Výdej do manka.

Nastavení cílových dokladů je řešeno v rámci implementace a to dle množství používaných skladů a účetních analytik.


Comments