Banka - import sdružených plateb

Sdružené platby

V případě plateb prováděných v zahraničním platebním styku bývá celkem obvyklé, že se dílčí platby spojí a provede se jeden společný bankovní převod (transakce). Důvodem jsou vysoké bankovní poplatky za prováděné transakce a konverze. Nevýhodou je ztráta informace o jednotlivých hrazených dokladech na bankovním výpisu. Toto je možné vyřešit importem těchto pohybů z připravené dávky. Tato funkce je součástí TeamOnline verze PROFI a naleznete ji v detailu bankovního výpisu pod ikonou Akce - Import, export.

Importní dávka

Pro import položek sdružených plateb je třeba si vytvořit, například v Excelu, CSV soubor v následujícím tvaru.

Formát souboru pro import:
Typ: CSV
Oddělovač jednotlivých polí: středník " ; "

 pole popis příklad
 směr V znamená výdej (platbu s účtu - debet)
 P znamená přijem (příjem na účet - kredit)
 V/P
 variabilní symbol Variabilní symbol - bude použit jako párovací znak 2116030524
 datum datum transakce 28.04.2016
 částka částka v měně 3167,78
 měna druh měny CZK
 kurz kurz měny 1,000

Příklad jak by měla věta v CSV vypadat.
V;2116030524;28.04.2016;3167,78;CZK;1,000

Nastavení importu

Příklad nastavení importu v položkách bankovního výpisu. Nastavení je možno definovat v Administrace - Okolní aplikace - Import/Export.

Comments