EET - elektronická evidence tržeb v TeamOnline

Zjednodušeně co je EET

Každá hotovostní transakce musí být elektronicky evidována = hlášena na Finanční správu. Odpovědí na nahlášení je potvrzení o přijetí s unikátním kódem (FIK). Tento kód musí být (ještě s dalšími údaji) vytištěn na účtenku pro zákazníka.

Kdo podléhá povinnosti EET:
poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby.

Jaké tržby:
- pocházející z podnikatelské činnosti,
- a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby např. stravenkou.

Významy zkratek

BKP - bezpečnostní kód poplatníka tiskne se vždy.
FIK - kód je získán po odeslání datové zprávy na portál Finanční správy a následně uložen na doklad.
PKP - tiskne se, když dočasně není možné k dokladu získat FIK (například nefunkční připojení k Internetu). Do 48 hodin je povinnost tržbu nahlásit a FIK získat, ale u těchto dokladů se nadále tiskne už pouze PKP.

Registrace

Pro zapojení do systému EET připravila Finanční správa samostatnou oblast na portále elektronického podání EPO, kde je možné požádat o prvotní přihlašovací údaje, zaregistrovat poplatníka a nechat si vygenerovat elektronický certifikát, který slouží pro autentizaci datových zpráv.

Do prohlížeče zadejte adresu https://adisdpr.mfcr.cz
Klikněte na volbu Elektronická evidence tržeb...

Na odkazu Žádost o autentizační údaje budete přesměrování na vyplnění jednoduché písemnosti pro získání přihlašovacích údajů (jména a hesla) sloužících pro přihlášení do sekce Správa údajů evidence tržeb. Pomocí průvodce vyplňte informace o poplatníkovi a způsob zabezpečení (doporučujeme zvolit zabezpečení přístupu prostřednictvím autorizační SMS na telefon, který zde uvedete). Při přihlašování do sekce Správa údajů evidence tržeb Vám pak bude vždy zaslán kód, který připojíte ke svému jménu a heslu. Formulář vyplňte a zvolte Odeslání písemnosti (budou požadovány přístupové údaje k Vaší datové schránce).

Nejpozději do druhého dne Vám do datové schránky dorazí zpráva se jménem a heslem.

Přihlášení do sekce Správa údajů evidence tržeb

Přihlašte se opět na daňový portál, ale tentokrát zvolte odkaz Správa údajů evidence tržeb.
Vyplňte získané jméno (název uživatele) a heslo a zaškrtněte, že nejste robot. Po té co Vám na telefon dorazí SMS zpráva s kódem, zadejte tento do pole Kód zaslaný v SMS a zvolte Přihlásit.

Registrace provozoven a získání autentizačních certifikátů

Nyní se ocitnete na stránce pro správu údajů Vaší firmy. V sekci Provozovny je každé provozovně automaticky přiděleno číslo, které je nutno následně doplnit do TeamOnline (viz níže). V sekci Certifikáty je možno si nechat vygenerovat a stáhnout certifikát. Certifikát si uložte na bezpečné místo.

Nastavení v TeamOnline

Nastavení se provádí ve stromu činností Administrace-Číselníky-Finanční účty.

Zvolte finanční účet pokladny a přejděte na novou záložku EET (nastavení se provádí pro každou pokladnu samostatně). Na formuláři finančního účtu typu pokladna se vyplní Číslo provozovny a Označení pokladního zařízení, které si uživatel může sám zvolit.
   

Dalším krokem je nastavení parametrů v Globálním nastavení systému:

 lng_EET_START stanovuje datum zahájení EET
 lng_EET_URL určuje URL pro komunikaci s EET
https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

Tvorba dokladu s tržbou
V modulu Pokladna vytvoříte standardní pokladní doklad, tak jak jste zvyklí. Na formuláři přibylo pouze nové zaškrtávátko, jehož výchozí stav lze definovat v administraci ve vzoru pokladního dokladu. Standardně jej ponechte zaškrtnuté, pouze v případech, kdy příjem hotovosti do pokladny nepodléhá povinnosti EET, například při dotaci pokladny, zaškrtnutí zrušte a program registraci dokladu neprovede.

Úhrada vydané faktury v hotovosti

V případě úhrady vydané faktury v hotovosti zvolte ve vydané faktuře cíl následný doklad typu Příjmový pokladní doklad a program vytvoří doklad automaticky včetně EET náležitostí.

Tisk dokladu

V tiskovém dialogu zvolte nově upravenou sestavu Paragon v případě zjednodušeného daňového dokladu, nebo tisk příjmového dokladu když se jedná o hotovostní úhradu faktury. Získání hodnoty FIK a komunikace s portálem státní správy probíhá právě v okamžiku tisku.
             
Vzorek zjednodušeného daňového dokladu vytvořeného v modulu pokladna, kde jsou zvýrazněny nově povinné hodnoty - číslo provozovny, označení pokladního zařízení, FIK a BKP.

Logování komunikace se státní správou

TeamOnline si u každého dokladu eviduje kdy a kolikrát byl poslán požadavek pro získání kódu FIK a výsledek komunikace. Tuto historii naleznete v záložce EET-Log v detailu dokladu.
         

Možné důvody nefunkčního spojení

Chyba „The underlying connection was closed...“ nebo "Nadřízené připojení bylo uzavřeno..."
Na některé síťové vrstvě není povolen přístup na eet.cz (přes https).
  • Zpravidla se jedná o firewall, případně je třeba doplnit výjimku i na Proxy (pokud se používá)
Přístupnost EET lze ověřit na níže uvedených adresách (z IE může zobrazit chybu, zpravidla funguje z Chrome):
Pokud je komunikace funkční, zobrazí se XML s hláškou „This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

Rozdělení datové věty EET na základ a daň při hotovostní úhradě faktury

Pokud se jedná o úhradu faktury vydané v hotovosti a pokladní doklad příjmu je tvořen přes následníka příjem do pokladny. Je částka do evidence EET rozdělena na základ a daň podle zdrojového dokladu.
Pokud tvoříte úhradu faktury do pokladny ručně bez přímé vazby na fakturu vydanou máte možnost rozdělit částku na základ a daň pro odeslání EET ručně. Tuto možnost naleznete pod tlačítkem Rekapitulace EET. 

Pozor! toto se týká pouze úhrady faktury v hotovosti jednou položkou pokladního dokladu kde není vyčíslen základ a daň, pokud používáte prodej z pokladny zde se automaticky základy a daně přebírají ze vzniklého prodejního dokladu.
Comments