CZ-NACE

Zkratka NACE pochází z francouzského termínu Nomenclature génerale des Activitiés économiques dans les Communautés Européennes a česky znamená statistickou klasifikaci ekonomických činností, pomoci níž Evropská unie (respektive Evropské společenství) už od roku 1970 sbírá statistická data v mnoha ekonomických oblastech. Předpona CZ určuje, že se týká činností prováděných v České republice, u nás má sběr těchto dat na starosti Český statistický úřad. Data v něm mají pouze evidenční význam.


Jakou nomenklaturu má Vaše firma zjistíte na adrese:


Comments