Praktické postupy

Aktuálně

Jak zjistím jaký kód NACE má moje firma? (důležité pro správné nastavení kódů činností pro výkaz DPH, KH, ...)

Nákup, prodej

Zálohové a vyúčtovací faktury
Přenesení daňové povinnosti a reverse charge na přijatých fakturách
Přenesení daňové povinnosti a reverse charge na vydaných fakturách
Postup tvorby dobropisu

DPH

Opravné DPH (text se připravuje)

Adresář

Přesunutí kontaktní osoby k jinému subjektu
Příprava cílové skupiny pro marketingovou kampaň (text se připravuje)