Ověření nastavení prostředí JAVA

Systém TeamOnline využívá prostředí JAVA společnosti Oracle, které musí být v operačním systému nainstalováno a řádně nastaveno. Chybné nastavení může mít vliv na výkon programu TeamOnline. Pokud máte 64 bitový operační systém, doporučujeme též 64 bitové prostředí JAVA.

Před prvním spuštěním TeamOnline doporučujeme provést následující kontrolu.

1. Spusťte ovládací panely Windows a vyhledejte ikonu Java.


2. V Java Control Panelu přejděte na záložku Java a následně stiskněte tlačítko View... 

3. Do políčka Runtime Parameters doplňte parametr -Xmx1024m 
Následně uložte a restartujte počítač. 
Pokud máte na počítači 8 a více GB RAM, je možno vyzkoušet zadat vyšší hodnotu například -Xmx2048m , případně násobky hodnoty 1024.


Comments