Tiskové výstupy

Tiskové výstupy jsou vytvořeny v programu iReport, který je volně dostupný na adrese http://sourceforge.net/projects/ireport/

Vyvolání funkce tisku provedete stiskem  , dále následuje seznam tiskových sestav vztahujících se ke konkrétní funkci (agendě) programu.Po výběru konkrétní šablony tisku je již vygenerována tisková sestava. U všech sestav je jako výchozí výstupní formát nastaven PDF (předvolby: přímý tisk na tiskárnu, tiskový dialog či export do PDF je možno ovlivnit pomocí parametrů).

Dále je možno vybrat volbu rozsahu výstupu, kde v následně otevřeném dialogu uživatel může zvolit, zda chce tisknou aktuální záznam, pouze označené, pouze neoznačené nebo celý výběr.

Ve funkci Šablony lze přidávat nové sestavy a volit formát jejich výstupu do PDF, DOC, DOCX, RTF a XLS (Excel). Nabídka obsahuje také volbu, zda se má daná sestava nabízet v tiskové nabídce a stát se tak aktivní. V definici sestavy je možné zvolit výchozí výběr dat pro danou sestavu (volby: aktuální záznam, pouze označené, pouze neoznačené, celý výběr).

Informace pro administrátory:


Výstupní tiskové sestavy lze upravovat či přidávat nové.
Příklad nastavení datového zdroje v sestavě v programu iReport:

Příklad přidání nové sestavy do šablon v programu TeamOnline:


Do tiskových sestav lze přidávat i načítání parametrů z konfigurace programu a jednoduše tak přidat do záhlaví například jméno účtované firmy, odpovědnou osobu atd.
Příklad použití funkce:
SELECT TO_PARAMETRY('TO_FIRMA','NAZEV');
SELECT TO_PARAMETRY('TO_KONFIGURACE_PARAMETRY','lng_DPH_Sestavil')

První parametr je název tabulky, ze které chceme data načítat a druhý je název parametru (resp. jméno sloupce).

Standardně se tiskové sestavy načítají z ftp.erponline.cz, uložiště sestav lze ale změnit nastavením parametrů aplikace.


Výmaz cache

Šablony tiskových sestav se průběžně stahují ze serveru erponline.cz a ukládají se do lokální složky C:\user\[jméno uživatele]\TO\sablony . V případě, že je uvolněna nová verze tiskové sestavy je nutné provést výmaz cache, aby došlo k opětovnému načtení šablon ze serveru. Toto je třeba provést na každém pracovní stanici, kde je TeamOnline používán. V případě šablon v jiných jazykových verzích je pak navíc nutno spustit i obnovu slovníků. Obnovu stačí provést z jednoho stroje.

Funkci výmaz cache naleznete v horním menu aplikace.

Comments