Pracovní datum

Při pořizování dokladů se na doklady přednastaví aktuální datum. Pokud ale pořizujete doklady hromadně, například zpracováváte účetnictví dávkově, může být pohodlnější, když se bude nabízet datum vámi požadovaný. Toho lze docílit změnou pracovního datumu v záhlaví aplikace.

Pracovní datum je programem využíváno též při kopírování dokladů. 
Zejména při práci ve dvou účetních období (na přelomu roků) je třeba na toto myslet.


Comments