Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎

Archivace databáze (zálohování dat)

Ruční záloha databáze:

Ruční zálohu může spustit uživatel Administrator nebo jiný uživatel, který k tomu má přidělená uživatelská práva. 
Funkci naleznete v hlavním menu aplikace Nástroje/Archivace DB. Po jejím spuštění je otevřeno dialogové okno s výběrem umístění.

Automatická záloha databáze:

Pro automatické  zálohování databáze je nutno nastavit úlohu která spustí zálohování dat v nastaveném čase (aktuálně přednastaveno 22:00). Do databáze konkrétní firmy je nutné se přihlásit jako administrator a postupovat podle níže uvedeného návodu. 

Stručný popis nastavení:

1. Nejdříve se přihlásit do aplikace a ve funkci /administrace/systém založte (upravte) úlohu:

identifikace: SYSTEM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
příkaz:

backup database to '%PARAMETR1%' wait before start;update TO_EVENT set ITERACE=(case when ITERACE+1>ITERACE_MAX then 1 else ITERACE+1 end),DATUM=now(*) where KOD='%KOD%';

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

parametr 1: ( použijte svojí cestu pro zálohu ! )

C:\zalohy_to\automaticke\%ITERACE%jmenofirmy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iterace:

V poli Iterace je číslo poslední aktuální provedené zálohy.

Iterace max znamená kolik záloh zpětně si program udržuje. 

V tomto případě bude udržováno v adresáři ( uvedeném v parametru 1), historicky 7 záloh pro danou firmu (8 přepíše první)

Od této chvíle se bude databáze zálohovat každý den ve 22:00 hodin. Nezapomeňte označit, že je úloha aktivní !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozor! 

Cesta v parametru 1, musí být viditelná ze serveru kde běží SQL server Sybase pro TeamOnline.

Zálohování provádějte nejlépe na jiné médium než jsou uložena ostrá data.

Pokud budete požadovat nastavení jiného času zálohování, kontaktujte naší technickou podporu.


Comments