Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Práva‎ > ‎

Uživatelé

Karta Uživatel

Slouží k definici přihlašovacích údajů pracovníka, jeho poštovního účtu (důležité pro komunikaci se službou Google kalendář a Gmail), přiřazení do uživatelských rolí a parametrů

Příklad karty uživatele:

Uživatelům můžete též povolit jaké typy dokladů může zadávat či vidět. Více o typech dokladů, případně zakázat export do Excelu, tisk, archivaci a přístup do DMS (správa dokumentů).

Organizační struktura

Pracovníky resp. uživatele systému lze zařadit do takzvané organizační struktury podniku. Tu si vytvoříme pomocí stromové struktury, která by měla věrně kopírovat skutečnou strukturu podniku. Tvořit lze víceúrovňovou strukturu a definovat tak podřízenost a nadřízenost jednotlivých oddělení či osob.

Každého uživatele lze přidat do více uzlů struktury, čímž se stane členem více pracovních týmů. Tento člen má pak k dispozici přehled o aktivitách kolegů, kteří se nacházejí na stejné úrovni jako je on sám, dále všech svých podřízených a přímého nadřízeného.

Příklad organizační struktury: Definice organizační struktury pomůže též v případe, kdy chcete CRM systémem řídit více vašich společností. Například jste jednatel FirmyA, která se zabývá výstavnictvím a dále FirmyB, který se zabývá propagací. Tyto firmy definujete na nejvyšší úroveň organizační struktury. Program pak umožňuje, z důvodu bezpečnostní politiky firmy, pod nejvyšší úroveň podřídit vaše obchodní partnery. Výsledkem je, že vaši pracovníci z FirmyA nemají přístup k zákazníkům, fakturám, obchodním případům a dalším informacím spadajícím pod FirmuB.

   
Podřízené stránky (1): Propojení s Google účtem
Comments