Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Práva‎ > ‎

Role

Každému uživateli se nastavuji uživatelské role. Funkci naleznete v "Administraci" složka "Práva" V systému TeamOnline jsou přednastaveny základní uživatelské role (uživatelské přístupy do jednotlivých modulů, oblastí a tabulek) a další lze do systému libovolně doplňovat. Následným přiřazením uživatele do jedné nebo více rolí jsou pak jednoduše a rychle definována práva uživatele v rámci celého systému. Přístupnost k jednotlivým sloupcům v povolených tabulkách lze dále definovat kliknutím na záhlaví sloupců v konkrétní tabulce volbou Nastavit sloupce pro role. Toto nastavení se následně projeví i ve vstupních formulářích tabulky a lze tak definovat přístup pro čtení nebo zápis pro dané pole (sloupec). Při nastavování jsou vyžadována práva na úrovni administrátor.

Další nastavení, jako zobrazování jednotlivých typů dokladů omezení tisku a exportu naleznete ve větvi nastavení uživatelů systému

Systém TeamOnline obsahuje nastavené následující role:



ADMIN:
Role slouží pro administrátora systému a má vždy úplný přístup ke všem polím a tabulkám v systému. Amin může zakládat nové role a uživatele. Číselníky a typy dokladů nastavení nastavení funkčnosti TeamReportéra, systémové nastavení emailu a komunikační rozhranní na okolní aplikace.
Po rozšíření struktur programu má admin jako jediný práva na přidání nových tabulek a polí do rolí ostatním uživatelům.

POZOR! pod touto rolí by se měl přihlašovat vždy pouze správce systému.

SPRÁVCE APLIKACE (superuživatel):
Správce aplikace má většinu oprávnění jako admin kromě globálního nastavení systému. Nemá přístup k nastavení okolních aplikací. Může spravovat číselníky, všechny dokladové řady a přidávat uživatele. 

BĚŽNÝ UŽIVATEL:
Slouží pro běžnou práci se systémem. Role běžného uživatele v sobě zahrnuje všechny funkce aplikace, má ale zakázaný přístup do "Administrace" do "Globálního Nastavení" a do "Číselníků". Nemá přístupný modul "Finance" "Účetní výkazy" "Výkazy pro státní správu" a "Majetek"

OBCHODNÍK:
Role obchodníka obsahuje celou oblast CRM. To je oblast "Správa kontaktů", "Obchodní případy", "Správa aktivit", "Pošta" a "Marketing". 
Dále jsou obsaženy funkčnosti EPR týkající se "Prodeje" a "Nákupu" . Znamená to "Objednávky vydané", "Objednávky přijaté", "Zálohové listy", "Faktury vydané" a "Faktury přijaté". Dále má přístup do oblasti "Katalog, zásoby"

SKLADNÍK:
Uživatel v roli skladník má přístup pouze do oblasti " Katalog, zásoby " kromě oblasti "Ceníky".

FAKTURANT:
Uživatel, který má přiřazenu tuto roli, může přistupovat do oblastí "Prodej" a "Správa kontaktů", v oblasti "Katalog a zásoby" má přístupnou oblast 
"Produkty a Ceníky". Z oblasti "Finance" má přístup do modulu "Pokladna" pro hotovostní prodej. V kombinaci s rolí Skladník lze realizovat prodej ze skladu nebo prodej ze skladu za hotové.

ÚČETNÍ:
Role tohoto uživatele je omezena na modul "Interní doklady", "Prodej", "Nákup", "Finance", "Saldo", "Üčetní výkazy", "Výkazy pro státní správu" a modul "Majetek".

SPRÁVCE FINANCÍ:
Role obsahuje přístupy do modulů "Banka", "Pokladna", "Příkazy k úhradě", "Přijaté faktury", "Saldo"

SERVISNÍ PRACOVNÍK:
Role zpřístupňuje kromě "Správy kontaktů" i moduly "Servis", "Revize"a "Údržba"

JEN PRO ČTENÍ:
Uživatel této role má přístupné všechny moduly, nemůže však pořizovat nové záznamy ani stávající opravovat. Vše si může prohlížet, dělat výběry a tisknout sestavy.

Pokud by struktuře Vaší společnosti nevyhovovala žádná z přednastavených rolí nebo jejich kombinací, můžete si vytvořit roli vlastní. Vytvoření nové role je možné stiskem tlačítka  nebo upravit kopii, kterou vytvoříte stiskem tlačítka   a potom kopie.

Vlastní definici nové role provedete výběrem tabulek pro plný přístup či pouze pro čtení.

Přístup lze dále nastavit až na úroveň jednotlivých polí. Tuto volbu naleznete v záhlaví sloupců tabulek pod ikonkou rychlý filtr volba  Nastavit sloupce pro role. Tato nabídka se zobrazuje pouze uživateli ADMIN. 





Comments