Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎

Práva

Přístupová práva

Pro zjednodušené řízení přístupových práv jsou v systému přednastaveny takzvané uživatelské role (např. administrátor, správce kampaní, fakturant, ...). Zařazením uživatele do takové role jednoduše definujeme jeho právo přístupu k odpovídajícím modulům a tabulkám. Uživatel může být také členem více rolí a v takovém případě jsou jeho výsledná práva sčítána. Role lze v systému definovat i vlastní, s úrovní přístupu plnohodnotnou nebo pouze pro čtení. Správci sítí ocení možnost řízení uživatelských účtů a rolí pomocí LDAP serveru a tím lepší integraci do vnitrofiremní infrastruktury a centralizaci správy uživatelů. 

 Pozor! Jakékoliv změny uživatelů a jejich rolí je nutné provádět na LDAP serveru. Případné úpravy provedené přímo v aplikaci TeamOline budou při nejbližší synchronizaci s LDAP přepsány.

LDAP

Z adresáře LDAP jsou importovány pouze uživatelé, kteří jsou zařazeny alespoň v jedné skupině-roli systému TeamOnline CRM. Pokud osoba nebude naimportována, zkontrolujte nastavení skupin-rolí (ou=teamonline) v adresáři LDAP.
Podřízené stránky (2): Role Uživatelé
Comments