Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎

Plánované doklady

Funkce slouží pro automatické generování dokladů dle plánu. 

Plánované doklady lze nastavit pro modul: 
  • Vydané faktury (např. generování smluvních plateb - lze nastavit automatické odeslání faktur pomocí funkce TeamReporter)
  • Přijaté faktury (např. generování nájmů, leasingů - automaticky se promítá do příkazů k úhradě)
  • Projekty (řízení opakovaných činností, úkolů)
Funkci naleznete ve stromu činností v sekci Administrace

Vytvořte vzor dokladu a pomocí plánovače nastavte periodu jeho generování. Program pak v nastaveném termínu doklad automaticky vytvoří.  


Comments