Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎

Parametry aplikace

Globální parametry slouží pro detailní přizpůsobení chování aplikace. Naleznete je v menu Soubor - Globální nastavení - Parametry
V systému TeamOnline je více než 120 parametrů. Každý parametr se skládá z kódu, hodnoty a popisu k čemu slouží. Některé parametry,  které ovlivňují chování programu:


Nové parametry:
 lng_TO_SABLONA_CESTA  do tohoto parametru je možné zadat sekundární úložiště reportů. Tiskové sestavy se pak stahují ze zadané URL cesty. Parametru se využívá zejména u zakázkově upravených sestav, které si uživatel upravil sám.
 lng_TO_DOKUMENT_DOUBLECLICK_OPEN pokud se rovná 1, tak se rozesílají emaily o zadání, hoří, termín odevzdání a po termínu.
 lng_TO_PROJEKT_HLAVA_MAIL_INFO  pokud se tento parametr rovná 1, tak při přidání projektu, který není hlavní se vygeneruje aktivita typu email do pošty k odeslání a TeamReporter ji následně odešle řešiteli (vlastníkovi)
 lng_UCETNICTVI Parametr ovlivňuje typ sestav pro státní správu.
 0 účetnictví podnikatelé 
 1 neziskové organizace
 lng_TO_PROVOZOVNA_VALIDACE_VYPNOUT pokud se rovná 1, je v kalkulacích/objednávkách přijatých a fakturách vydaných vypnuta validace a program umožní do pole provozovna vybrat jakoukoliv adresu.
 lng_SMER_BARVA_PRIJEM barevný odstín ve sloupci směr typu Příjem (položky bankovního výpisu, skladové doklady, pokladní doklady)
 lng_SMER_BARVA_VYDEJ barevně odlišeny ve sloupci směr typu Výdej (položky bankovního výpisu, skladové doklady, pokladní doklady)
 lng_TO_RECONNECT 0 - v případě přerušení spojení se nečeká na případné obnovení konekce
 1 - v případě přerušení spojení se čeká na případné obnovení konekce
 lng_TO_PF_VAR_SYMBOL


 parametr řídí plnění variabilního symbolu dle nastavení zakázkové úpravy (funkce-ALU)
 lng_TO_KATALOG_PRODUKTU_CENA_NAKUP_ROZDIL_PROCENTOParametr hlídá cenu nákupní v objednávkách vydaných a skladových příjemkách. Pokud je cena nákupní rozdílná o x %, program uživatele upozorní varovnou hláškou a zobrazí cenu, za kterou byl sortiment pořízen v předchozím nákupu.
-1 - nehlídá rozdíl; >=0 - tolerovaný rozdíl v %
 lng_KURZOVY_LISTEK_AUTOMATParametrem lze nastavit automatické načítání kurzového listu z ČNB.
0 - ruční načítání kurzového lístku
1 - automatické načítání kurzového lístku při prvním spuštění
 lng_UCET_UZAVERKA_KURZOVE_ROZDILY_STREDISKOtento parametr slouží k určení středisek při zaúčtování kurzových rozdílů neuhrazených dokladů při uzávěrce. Nevyplněno - použije se první účetní středisko ze seznamu středisek, pokud jsou zadaná. %DOKLAD% - při zaúčtování kurzového rozdílu konkrétního dokladu se použije středisko z hlavičky tohoto dokladu. Sloupec KOD z tabulky středisek - kurzové rozdíly dokladů se budou účtovat na konkrétní zadané středisko. 

 lng_UCET_UZAVERKA_KURZOVE_ROZDILY_STREDISKO_FU Parametr slouží k určení střediska, na které se mají zaúčtovat kurzové rozdíly finančních účtů. Nevyplněno - použije se první účetní středisko ze seznamu středisek, pokud jsou zadaná. Sloupec KOD z tabulky středisek - kurzové rozdíly finančních účtů  se budou účtovat na konkrétní zadané středisko.
 lng_TO_FINUCTY_IMPORT_PRILOHA_PDF Při importu elektronického výpisu přiložit jako přílohu PDF soubor se shodou dle počtu x posledních znaků v názvu souborů.
 lng_TO_KALKULACE_POLOZKY_SKLADOVEINFO (hodnoty 0;1 ) Parametr zobrazí na položce kalkulace aktuální stav skladu, rezervované množství na jiné objednávky, zboží, které je na cestě a předpokládaný stav skladu.
 lng_QR (hodnoty 0;1) Parametr hodnota 1 při uložení nebo změně vydané faktury generuje QR kód dle specifikace KDPČR (QR Platba a QR Faktura). Tiskne se na šabloně Faktura vydaná QR.
 lng_FOR_SMLOUVY_opravnena_osoba Výchozí osoba oprávněná k podpisu smluv.
 lng_FULLTEXT_ODDELOVAC Parametr pro fulltextové vyhledávání. Pokud parametr není zadán, tak vyhledávání spojuje jednotlivé hodnoty na řádku do nepřerušeného řetězce. Pokud do parametru zadáte tuto hodnotu  ' ' (apostrof mezera apostrof) program při fulltextovém vyhledávání rozdělí hodnoty mezerou. Tím lze ovlivnit způsob zadávání dotazu do vyhledávacího pole.

Další speciální parametry:
Parametry pro uživatele - zadávají se na kartě uživatel v záložce Parametry:
 lng_NASEPTAVAC_OFF vypíná našeptávač. Zadává se takto jméno sloupce v databázi+'_'+jméno tabulky
 např. FK_UMELY_KOD_ZBOZI_KATALOG_PRODUKTU_TO_VF_POLOZKY
 SALDO_POVOLENE_UCTY V modulu saldo omezí přístup jen ke konkrétním účtům. Hodnoty se zadávají oddělené středníkem. Příklad zadání: 311%;324%
  TO_POPTAVKY_HLAVA0000000028 Hodnota: SUMA<20000 Parametr řídí do jaké částky může uživatel schválit objednávky vydanou. Parametr pracuje pouze v případě, kdy je v nastavení střediska zakázán stav workflow pro tabulku TO_POPTAVKY_HLAVA s kódem 0000000028. Podobně lze nastavit schvalování například u přijatých faktur. 
  lng_NAVSTIVENE_SCHOVAT Parametr řídí zobrazování nebo skrývání pravého panelu s navštívenými položkami. .T. = skrýt
 lng_TISK_TISKARNA Řídí chování aplikace při tisku
 0 - tisk na tiskárnu s dialogem
 1 - tisk na tiskárnu bez dialogu
 2 - přímý export do pdf
 lng_TO_OBCHODNI_PRIPAD_DOKLAD_EDIT 0 - nelze ve změně měnit číslo OP
 1 - lze měnit ve změně číslo OP
 lng_MAXIMALIZOVAT_OKNA Parametr s hodnotou .T. otevírá všechna okna v aplikaci maximalizovaně tj. přes celou obrazovku.
  lng_FONT_SIZE_OFFSET Výchozí systémový font je velikosti 12. Tímto parametrem lze zvětšit(zmenšit) velikost fontu o 1 až 5.

Parametr akce pro následníky dokladů - zadávají se na knize dokladů v záložce Workflow pro konkrétního následníka:


Po nastavení je potřeba aplikaci ukončit a znovu se přihlásit. Načítá se při startu aplikace.

Comments