Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎

Okolní aplikace

Komunikační rozhraní

Slouží pro nastavení komunikace s externími aplikacemi např. účetními systémy, eshopy apod.

Konverze dat

Konverze dat do systému TeamOnline probíhá dvoufázově. V první fázi jsou převáděny základní číselníky (účetní osnova, finanční účty, střediska, zakázky, adresář subjektů, osoby, kontakty, provozovny, skupiny produktů, skupiny subjektů, ...) a dále obchodní číselníky jako jsou ceníky, sklady, skladové zásoby apod. Skladové zásoby je ideální převádět po inventuře, která se ale stejně většinou dělá na konci roku.

V druhé fázi, zpravidla po roční uzávěrce či auditu, se dohrávají počáteční stavy účtů, saldo a majetek. Tyto číselníky je možno k 1.1. naimportovat i nanečisto, ale u opakované konverze salda, které obsahuje záznamy v novém období již částečně spárované, je nutné opakovat přepárování.

Podřízené stránky (1): Import
Comments