Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎

EDI komunikace

EDI – elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange) – je způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou.

Nastavení

Zajištění identifikace – V EDI komunikaci se pro identifikaci používá značení EAN.

Účtující firma by měla být zaregistrovaná u GS1 ČR (dříve EAN), čímž získá lokalizační číslo své společnosti (tzv. GLN).
Dodavatel - účtující firma, musí mít v záznamu své fakturační adresy (provozovně) zaznamenány tyto údaje:
  • kód GLN, dříve kód EAN 
  • složku, ze které se budou soubory ORDERS (objednávky) importovat do objednávek v TO
  • koncovku souborů ORDERS (TXT)

Objednatelé (řetězce), musí mít ve své fakturační adrese tyto hodnoty:
  • kód GLN, složku pro ukládání generovaných INVOIC (faktur) a koncovku
  • v adresách jednotlivých provozoven, ze kterých budou řetězce objednávat zboží, tj. míst pro dodání zboží , musí v adrese (provozovně) opět být kód GLN místa dodání. Složku a koncovku program předpokládá sdílenou z fakturační adresy objednatele.

Přijetí objednávky

1. Z menu ERP - Prodej - Objednávky se tlačítkem "Import EDI" naimportuje uživatelem vybraný txt soubor ORDERS. Pomocí GLN kódů se vyhledá v provozovnách fakturační adresa a místo dodání objednatele a "TO" otestuje "Objednávkou partnera" (číslo objednávky), zda již soubor nebyl do "TO" načten.

2. Je-li vše v pořádku, může uživatel objednávku dokončit. "TO" založí nový obchodní případ, hlavičku objednávky s číslem dokladu OP a načte položky z importovaného txt souboru. Kódem zboží z ceníku a katalogu zboží najde jednotkovou cenu, objednaným počtem v příslušných jednotkách dopočte prodejní cenu, provede přepočet položky a hlavičky a překlopí kalkulaci do stavu workflow "Objednáno".

3. Po otevření formuláře objednávky volbou tlačítka "Cíle" v toolbaru a dovyplněním parametrů dojde k vygenerování vydané faktury.


Odeslání vydané faktury: (připravuje se)
Comments