Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Číselníky‎ > ‎

Účetní výkazy AP, ZZ

Výkazy typu rozvaha nebo výkaz zisku a ztráty jsou vypočítávány podle definice v číselníku Účetní výkazy AP, ZZ.
Definice je dodávána a udržována dle platné legislativy v rámci podpory (záruky) a provádění změn je doporučeno pouze proškoleným pracovníkům.

Základní přehled tabulek:
TO_UV - hlavička definice výkazu
TO_UV_RADEK - řádky výkazu (formulář)
TO_UV_RADEK_UCTY - definice výpočtu účtů pro řádek výkazu
TO_UV_RADEK_SUMACE - hlavička sumačních řádku

Okno řádku výkazu:


Definice výpočtu účtů:


Významy polí:
  • Účet - odkaz na číslo účtu pro který platí definice 
  • Výpočet - způsob výpočtu (KS = konečný stav účtu; Obrat MD - DAL; PS = počáteční stav; Obrat MD; Obrat DAL; KS-PS)
  • Převrátit znaménko - dle způsobu výpočtu je nutné (týká se hodnot řádků rozvahy na straně pasiv) u částky převrátit znaménko
  • Jen když - řídí za jakých okolností se tento účet přičte nq řádek (jen když má zůstatek aktivní nebo jen když pasivní. Lze rozhodovat za syntetiku nebo analytiku účtu) 
  • Číslo sloupce - číslo sloupce sestavy kam bude výsledná hodnota dosazeny (brutto = 1; korekce = 2; ...)
  • Nastavení pro - nastavení u syntetického účtu může dle této volby před výpočtem zkopírovat definici k analytickým účtům a přepsat Vaše úpravy. Pokud chcete definovat způsob výpočtu pro každý analytický účet samostatně, zrušte u syntetického volbu "Nastavení pro - syntetický účet". (Například u účtů 343xxx program vyhodnocuje zůstatek za syntetiku účtu, takže se může stát, že jeden analytický účet s aktivním zůstatkem je zobrazen v pasivech s přehozeným znaménkem, protože celková suma za syntetiku účtu vychází pasivně.)

V případě výpočtu sestavy zaokrouhlené na tisíce může dojít k rozdílu mezi hodnotou aktiv a pasiv (příklad v pasivech je hodnota 2800 matematicky zaokrouhlena na 3000, v pasivech jsou na dvou řádcích hodnoty 1400 a 1400 zaokrouhleny na 1000, suma pasiv je tak 2000. Výsledný rozdíl 1000 je třeba připočíst na vybraný řádek, který je určen pomocí korekční funkce).
Příklad volání korekční funkce: to_UV_Korekce('0000000001','001','079','057','124')
Zde v tomto případě říkáme programu pokud vznikne na řádcích 001 a 048 připočti tuto hodnotu na řádek 079 respektive 124 podle toho zda je kladná nebo záporná. 
  
Comments