Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Číselníky‎ > ‎

Účetní osnova


Systém TeamOnline funguje tak, že obsahuje vzorovou účetní osnovu. V programu je pak doklad otevření účtů hlavní knihy (modul inicializace období např 201600 - před 1.1.2016). Zde se nastaví počáteční stavy účtů a vyjmenují další účty (tj. i nákladové a výnosové - samozřejmě s počátkem 0), které se budou v daném roce používat. Veškeré sestavy (stavy účtů, hlavní kniha, rozvaha, výsledovka apod...) pracují jen s účty z tohoto dokladu. Pokud uživatel použije ze vzorové účtové osnovy účet, který v počátcích vyjmenován není, program jej při prvním použití na dokladech do tohoto seznamu automaticky přidá.

Detail účtu účetní osnovy:


V případě, že je na účtu zvoleno střediskový, bude program vyžadovat na dokladech vyplnění hospodářského střediska. Toto platí pouze v případě, že v tabulce Administrace - Práva - Uživatelé existuje v organizační struktuře alespoň jeden záznam označen příznakem Účetní středisko.


Středisko X
V případě, že hospodářské středisko vyplněno nebude, označí doklad červeně jako neúplný a chybějící střediska nahradí v účetních zápisech střediskem X. Seznam takto neúplných dokladů je zobrazen na dashboardu a doklady je nutno co nejdříve doplnit.
Comments