Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Číselníky‎ > ‎

Střediska

Pro definici organizační struktury firmy je určena funkce Struktura firmy, kterou naleznete v Administrace-Práva-Uživatelé. Funkce Struktura firmy umožňuje definovat hierarchii ve firmě a pod jednotlivé uzly přiřazovat konkrétní oblasti, střediska nebo pracovníky. Pokud přiřadíme pod středisko konkrétního pracovníka, je tím dána nadřízenost a podřízenost pracovníků a jejich přístup k aktivitám (kalendářům, úkolům) kolegů v modulu CRM.Struktura firmy je využívána též pro účely účetnictví a výkazů.

V našem příkladu jsme si nastavili střediska Brno, Olomouc, Praha a Třeboň.
Zaškrtávátkem Středisko říkáme programu, že chceme tato střediska nabízet pro vyplnění do účetních dokladů.Pro účely účetních výkazů můžeme definovat i skupiny středisek. Například skupina Čechy obsahuje středisko Praha a středisko Třeboň, skupina Morava středisko Brno a středisko Olomouc. V sestavě výsledovka, analýza zakázek atd. pak můžeme pro výpočet vybírat jak základní účetní střediska, tak i skupiny, kde jsou sečteny výsledky za tato střediska. Střediska je možné zařazovat do více skupin. V našem příkladu je to dle oblasti Čechy a Morava, ale lze definovat například dle činnosti (elektrikáři, zámečníci, apod. ...). 
Comments