Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Číselníky‎ > ‎

Stavy workflow

U každého typu dokladu lze nastavit jakých stavů mohou doklady nabývat a jaká akce se má změnou stavu spustit. Funkcí workflow jsme popsali jaké předchůdce a následníky může daný doklad mít. Funkcí stavy workflow pak řídíme kdy se tak může stát a kdo k tomu má oprávnění. O veškerých požadavcích na změny stavu workflow je navíc konkrétní pracovník přehledně informován programem (viz. dashboard). Integrované workflow umožňuje postupné odsouhlasování dokladů. Uživatel si sám může nastavit např. pro jaký stav workflow se doklad zaúčtuje a pro jaký stav je zakázána editace dokladu atd.
Pořadí a chování jednotlivých stavů workflow lze nastavit pro každou agendu samostatně.

Automatické operace při změně stavu workflow

Pomocí polí AKCE_BEFORE a AKCE_AFTER lze nastavit chování programu před změnou či po změně na konkrétní stav workflow. Nejčastěji se používá například pro vygenerování a odeslání potvrzovacích emailů apod.


Příklad volání uložené procedury při změně stavu workflow:
call TO_KALKULACE_HLAVA_TO_AKTIVITY_MAIL(N.KOD,'Expedice zboží','Vážený zákazníku,<BR>
Vaše zásilka byla odeslána dne '+CONVERT(varchar(255),(case when N.DATUM_ODESLANI is not null then N.DATUM_ODESLANI else now() end),104)+' přepravní službou pod podacím číslem '+
(case when RTRIM(ISNULL(N.KOD_KURYRA,''))='' then '....' else  RTRIM(ISNULL(N.KOD_KURYRA,'')) end)+
'<BR>Předpokládaný termín dodání je do 24h.'+
'<BR><BR>Děkujeme předem za Váš čas a přejeme příjemný den.');

Comments