Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Číselníky‎ > ‎Knihy dokladů‎ > ‎

Způsoby zaokrouhlování

Zaokrouhlování dokladů
Od 1.1.2013. DPH je nutno uvádět v haléřích nebo zaokrouhlovat na celé Kč, jiné zaokrouhlení není možné. 

(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně“.

Možné způsoby zaokrouhlování v programu (zaokrouhlování lze nastavit globálně, nebo pro každý typ dokladu samostatně. Nastavení na typu dokladu má přednost před globálním pro agendu).

1) Nezaokrouhlovat

2) Zaokrouhlit DPH a následně celkovou částku faktury. Zaokrouhlovací rozdíly nejsou rozpouštěny do základu a daně.

Příklad před zaokrouhlením na celé koruny
Základ: 137,48
DPH: 28,87
Celkem: 166,35

Po zaokrouhlení
Základ: 137,48
DPH: 29,00
Celkem: 166,00
Zakrouhlení DPH= 0,13
Zaokrouhlení celkové= -0,48

vyplněná pole pro zaokrouhlování:
ZAOK_ZAKLAD= 0
ZAOK_DPH= 0,13
ZAOK_VCETNE_DPH= -0,48

3) Zaokrouhlit celkovou částku faktury. Zaokrouhlovací rozdíl není rozpuštěn do základu a daně.


Příklad před zaokrouhlením
Základ: 137,48
DPH: 28,87
Celkem: 166,35

Po zaokrouhlení
Základ: 137,48
DPH: 28,87
Celkem: 166,00

Zaokrouhlení celkové -0,35

vyplněná pole pro zaokrouhlování:
ZAOK_ZAKLAD=0
ZAOK_DPH=0
ZAOK_VCETNE_DPH=-0,35


Zaúčtování zaokrouhlovacích rozdílů provede program automaticky dle účtů nastavených v globálních parametrech:
lng_UT_Zaok_Ucet_Naklad - pro zaúčtování zaokrouhlovacího rozdílu typu Náklad
lng_UT_Zaok_Ucet_Vynos - pro zaúčtování zaokrouhlovacího rozdílu typu VýnosComments