Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Číselníky‎ > ‎Knihy dokladů‎ > ‎Workflow‎ > ‎

Speciální procedury

Tyto informace jsou určeny pro implementátory:

Ve standardu jsou připravené procedury pro hromadné načtení SPU do FPU

1) TO_SKL_HLAVA_TO_PF_HLAVA_VSTUP_OZNACENE
    TO_SKL_GENERUJ_PF_OZNACENE
Tato procedura umožní označit více SPU najednou a tyto označené SPU budou následně nahrány dle realizovanosti do FPU.

2) TO_SKL_HLAVA_TO_PF_HLAVA_VSTUP_OZNACENE_VS
    TO_SKL_GENERUJ_PF_OZNACENE_VS

Tato procedura po zvolení konkrétní knihy zobrazí položky skladových příjemek dle na přijaté faktuře zadaného VS. Umožňuje větší míru automatizace procesu s výběrem SPU dle VS uvedeného na FPU. Následně je ještě možné označit další doklad SPU například s jiným/nevyplněným VS.

U volání procedury je třeba doplnit parametr KOD
TO_SKL_HLAVA_TO_PF_HLAVA_VSTUP_OZNACENE_VS;@FK_KLIC_KOD_DOKLAD;%KOD
Comments