Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Číselníky‎ > ‎Knihy dokladů‎ > ‎

Workflow

Každá kniha dokladů může mít nastaveny takzvané zdrojové a cílové doklady a tyto a žádné jiné pak obsluze nabízí. Pomocí funkce workflow lze tak nastavit celý proces požadovaného toku dokladů od prvotního až po finální doklad. 


Zdrojové a cílové doklad jsou propojeny ve vazbách a lze mezi nimi kdykoliv pohodlně přecházet.Verze TeamOnline WS obsahuje přednastavené základní typy zdrojových a cílových dokladů. Ve verzi PROFI je možno nastavení zdrojových a cílových dokladů a tyto kopírovací procedury libovolně přidávat a upravovat.
  
Na níže uvedeném obrázku je vidět nastavení definice pro vytvoření karty majetku z přijaté faktury. 


Takto pak vypadá kopírovací okno po stisknutí tlačítka Cíle v horní liště okna přijaté faktury 

Význam prvků:
Workflow před - pokud bude doklad v nižším stavu, než je označeno, tak se kopie neprovede
Workflow po - do jakého stavu se má doklad přepnout po kopii (například v případě agendy OP a definici cíle typu skladová výdejka je přepnutí do stavu "Vyřízeno" kontrolováno procedurou, zda počet ks na objednávce je roven počtu kusů na příjemce(příjemkách) vytvořených pomocí definice workflow)
Kopie do - cílový doklad 
Kopie z - např odpočet zálohovky - jsem už v následníkovi a sahám si do předchůdce
Workflow cílového dokladu - do jakého stavu se má přepnout cílový doklad

Procedura vstup - jméno procedury s parametrem, která se provede při vstupu zdrojového dokladu do pracovní tabulky
Procedura - jméno procedury s parametrem která provede vlastní kopii - může ale i nemusí použít pracovní tabulku
Podmínka - slouží například pro upřesnění jaký typ formuláře se má použít pro otevření vytvořeného cílového dokladu

Poznámka - slouží pro uložení poznámky mezi implementátory

Info uživateli - slouží pro nějaké upozornění nebo vysvětlení pro uživatele. Zobrazuje se v kopírovacím okně.

zavináč - parametr z formuláře
procento - parametr ze zdrojové tabulky
bez prefix - konstanta
otazník - výzva k zadání hodnoty


Více o stavech workflow

Pro implementátory pořádáme odborná školení. Více naleznete na stránkách TeamOnline v sekci Služby.
Podřízené stránky (1): Speciální procedury
Comments