Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Číselníky‎ > ‎Knihy dokladů‎ > ‎

Účetní typy

Účetní typy slouží k definici rozpadu dokladů do účetnictví. Změnou předpisu účetního typu lze ovlivnit dopad například na účty, převrácení stran MD a DAL, střediska, zakázky, evidenci DPH, různé dodatečné vyhodnocování a výpočty apod.

Důležité upozornění !!: editaci Účetních typů doporučujeme provádět pouze proškoleným osobám a výrobce neručí za škody způsobené neodborným zásahem.

Před započetím účtování doporučujeme zkontrolovat v Globálním nastavení aplikace následující parametry:
lng_UT_DPH_Ucet_Prijata_Zakladni
lng_UT_DPH_Ucet_Prijata_Snizena
lng_UT_DPH_Ucet_Uskutecnena_Zakladni
lng_UT_DPH_Ucet_Uskutecnena_Snizena
lng_UT_DPH_Ucet_Uskutecnena_Snizena_2
lng_UT_DPH_Ucet_Prijata_Snizena_2

Parametry definují účty pro automatické zaúčtování zakrouhlovacích rozdílů na vydaných fakturách 
lng_UT_Zaok_Ucet_Naklad
lng_UT_Zaok_Ucet_Vynos

Hlavička účetního typu Faktury vydané účetní (FVU):


Účetní typ obsahuje jednotlivé kroky (předpisy), které jsou programem postupně prováděny při ukládání dokladu.  


Předpis pro řádek Základ - základní DPH účetního typu FVU:


V předpisu definujeme
Název zdrojové tabulky (např.: TO_VF_HLAVA)
Název řádku předpisu (slouží pro lepší orientaci)
Název pole ze zdrojové tabulky (např.: UCET_DAL)
Název cílového pole (např.: UCET)
Podmínku, kterou je nutno splnit pro provedení kroku (nepovinný údaj). 


 

Comments