Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Číselníky‎ > ‎

Finanční účty

Slouží pro definování pokladních knih a bankovních účtů, které účtovaná společnost používá.
 
Bankovní účty zde definované jsou též využívány v modulu Prodej a Nákup (číslo účtu na dokladech).
 
Kromě standardního nastavení lze u bankovních účtů nadefinovat formát elektronického bankovnictví. Podporovány jsou formáty ABO, Citidirect a Multicash.


Informace k nastavení formátu Multicash:
Parametr DI: je povinný včetně 1. subpole. Tzn. že musí být vyplněný zkrácený název příkazce v poli "Zkrácený název klienta"

Přípony souborů pro formát Multicash
příkaz k úhradě -  *.CFD
výpis z účtu - *.STA

Přípony souborů pro formát ABO
příkaz k úhradě -  *.KPC
výpis z účtu - *.GPC
Comments