Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Číselníky‎ > ‎

Finanční účty

Slouží pro definování pokladních knih a bankovních účtů, které účtovaná společnost používá.
 
Bankovní účty zde definované jsou též využívány v modulu Prodej a Nákup (číslo účtu na dokladech).
 
Kromě standardního nastavení lze u bankovních účtů nadefinovat formát elektronického bankovnictví. Podporovány jsou formáty ABO, Citidirect a Multicash.
V záložce Elektronická banka je třeba nastavit platnou cestu kam se mají ukládat příkazy a odkud se budou načítat bankovní výpisy. U formátu ABO je dále volba Konverze na ediční formát, která zajistí správné rozklíčování čísel bankovních účtů, které některé banky šifrují. Ověřte si, prosím, u vaší banky, zda v elektronickém výpisu používají toto šifrování podobně jako například Komerční banka.


Informace k nastavení formátu Multicash:
Parametr DI: je povinný včetně 1. subpole. Tzn. že musí být vyplněný zkrácený název příkazce v poli "Zkrácený název klienta"

Přípony souborů pro formát Multicash
příkaz k úhradě -  *.CFD
výpis z účtu - *.STA

Přípony souborů pro formát ABO
příkaz k úhradě -  *.KPC
výpis z účtu - *.GPC

Objednat importní filtr pro svou banku můžete zde: (MARKETPLACE).
Comments