Nastavení‎ > ‎Administrace‎ > ‎Číselníky‎ > ‎

Automatické účtování

V systému TeamOnline je možné pro automatické přednastavování účtů využívat účetních skupin. Jsou zde k tomuto účelu využívány číselníky Skupiny zboží (naleznete v katalogu zboží) a Skupiny subjektů (naleznete v adresáři firem).


Nastavení účetní skupiny subjektů

Ve stromu činností v Správa kontaktů - Firmy otevřete kartu firmy a na záložce Ostatní zvolte do jaké skupiny firma patří. Každý subjekt může být přiřazen jen do jedné účetní skupiny.

Pokud kliknete na tlačítko [...] vedle pole Skupina subjektu, můžete novou skupinu přidat nebo editovat. V záložce Účetní skupiny pak lze definovat jaký účet bude doplněn na hlavičku dokladu.

Na obrázku níže je vidět nastavení účtů pro skupinu Tuzemsko. Například pokud bude firma Agrostroje s.r.o., která je přiřazena do této skupiny vybrána na doklad Faktura přijatá tuzemská bude na hlavičku faktury doplněn účet DAL 321100
Pokud naopak firmě Agrostroje s.r.o. fakturujete Vy, bude na dokladu FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD přednastaven účet MD 311100.Nastavení účetní skupiny zboží

V katalogu zboží otevřete kartu a v poli Skupina zboží zvolte do jaké skupiny patří. Každá položka katalogu může být přiřazena pouze do jedné skupiny zboží.

Pokud kliknete na tlačítko [...] vedle pole Skupina zboží, můžete novou skupinu přidat nebo editovat. V záložce Účetní skupiny pak lze definovat jaký účet bude doplněn na položky dokladu v případě, že vyberete zboží či službu, které je přiřazeno do této skupiny zboží. 


Na obrázku níže je vidět nastavení účtů pro skupinu Traktor. Například pokud bude malotraktor MTK-050 vybrán na doklad Faktura přijatá tuzemská, bude na položku faktury doplněn účet MD 131100.


Pokud tedy příklad zrekapitulujeme. Dojde-li k případu, že nám firma Agrostroje s.r.o. dodá nějaké zboží ze skupiny TRAKTOR, program automaticky zaúčtuje přijatou fakturu takto:
účet MD 131100 / účet DAL  321100

Účty DPH program automaticky doplní dle nastavení globálních parametrů. Obsluha se tak prakticky nemusí s účtováním zabývat a vše probíhá zcela automaticky.

Doklad samozřejmě může obsahovat zboží z dalších skupin, které mohou být nastaveny na jiné analytiky či účty. Těmto kombinacím nic nebrání.