Nastavení

V menu Soubor nalezneme položky Globální nastavení a Uživatelské nastavení.

Globální nastavení

Do globálního nastavení má přístup pouze administrátor aplikace. Obsaženy jsou následující možnosti nastavení:

 • Záložka Obecné se dále rozpadá na záložky 
  • Firma - zde lze nastavit informace o zpracovávané společnosti (jméno firmy, IČ, DIČ, domácí měna, sídlo firmy, případně provozovny)
  • Provozovny - zde nastavíte údaje o sídle firmy a provozovnách (tyto údaje - adresy, telefon, e-mailový kontakt -  se pak tisknou na dokladech jako je faktura vydaná, kalkulace apod.)
 • Paramerty - Globální parametry aplikace. Význam jednotlivých globálních parametrů je popsán v poli Popis u jednotlivých parametrů
 • Přednastavení zaokrouhlování dokladů v modulech Kalkulace a Fakturace. Způsob zaokrouhlování lze též nastavit pro každou dokladovou knihu samostatně. Nastavení u dokladové knihy má pak přednost.
 • Mail - nastavení systémové mailové schránky
 • Parametry pro modul Servis
 • Vzhled aplikace, kde lze nastavit odkaz na výchozí uvítací html stránku aplikace a nastavení barevné stuhy v záhlaví aplikace (vhodné barevné rozpoznání pokud přepínáte mezí více agendami)
 • Aktivování funkce Organizační struktura. Více o organizační struktuře

Uživatelské nastavení

Uživatelské nastavení si může každý uživatel upravit individuálně. Jsou zde obsaženy následující možnosti:
 • Počet záznamů na stránku – číslo označuje počet vět, které jsou při listování v tabulce načítány ze serveru (méně vět = vhodné pro méně kvalitní internetové připojení, přenáší se pouze nezbytná data, více vět = náročnější na kvalitu internetového připojení, listování v tabulce je plynulejší)
 • Zobrazovat uživatelsky definovatelná pole – zobrazí UDP pole jako další sloupce v tabulce (více o UDP viz. sekce Uživatelsky definovatelná pole)
 • Zobrazovat i smazané záznamy
 • Možnost změny hesla aktuálně přihlášeného uživatele.

 

Podřízené stránky (1): Administrace
Comments