Nastavení

V menu Soubor nalezneme položky Globální nastavení a Uživatelské nastavení.

Globální nastavení

Do globálního nastavení má přístup pouze administrátor aplikace. Obsaženy jsou následující možnosti nastavení:

 • Informace o zpracovávané společnosti (jméno firmy, IČ, DIČ, domácí měna, sídlo firmy, případně provozovny)
 • Globální parametry aplikace. Význam jednotlivých globálních parametrů je popsán v poli Popis u jednotlivých parametrů
 • Přednastavení zaokrouhlování dokladů v modulech Kalkulace a Fakturace. Způsob zaokrouhlování lze též nastavit pro každou dokladovou knihu samostatně. Nastavení u dokladové knihy má pak přednost.
 • Mail - nastavení systémové mailové schránky
 • Parametry pro modul Servis
 • Odkaz na výchozí uvítací html stránku
 • Aktivování funkce Organizační struktura. Více o organizační struktuře

Uživatelské nastavení

Uživatelské nastavení si může každý uživatel upravit individuálně. Jsou zde obsaženy následující možnosti:
 • Počet záznamů na stránku – číslo označuje počet vět, které jsou při listování v tabulce načítány ze serveru (méně vět = vhodné pro méně kvalitní internetové připojení, přenáší se pouze nezbytná data, více vět = náročnější na kvalitu internetového připojení, listování v tabulce je plynulejší)
 • Zobrazovat uživatelsky definovatelná pole – zobrazí UDP pole jako další sloupce v tabulce (více o UDP viz. sekce Uživatelsky definovatelná pole)
 • Zobrazovat i smazané záznamy
 • Možnost změny hesla aktuálně přihlášeného uživatele.

 

Podřízené stránky (1): Administrace
Comments