TeamOnline CRM‎ > ‎Správa aktivit‎ > ‎

Telefonát

Okno aktivity typu telefonát obsahuje :

  • Firmu
  • Osobu
  • Obchodní případ
  • Předmět telefonátu
  • Začátek a Konec schůzky a zda se jedná o schůzku soukromou
  • Poznámka
  • Zaškrtávací pole zda se jedná o telefonát příchozí.
  • Záložka připomenutí – volíte čas a způsob připomenutí schůzky.
  • Záložka souvislosti – umožňuje nastavovat nebo rušit souvislosti.
  • UDP
  • Příloha – k záznamu je možné přikládat libovolné přílohy. 

Comments