TeamOnline CRM‎ > ‎Správa aktivit‎ > ‎

Telefonát

Okno aktivity typu telefonát obsahuje :

 • Firmu
 • Osobu
 • Obchodní případ
 • Předmět telefonátu
 • Začátek a Konec schůzky a zda se jedná o schůzku soukromou
 • Poznámka
 • Zaškrtávací pole zda se jedná o telefonát příchozí.
 • Záložka připomenutí – volíte čas a způsob připomenutí schůzky.
 • Záložka souvislosti – umožňuje nastavovat nebo rušit souvislosti.
 • UDP
 • Příloha – k záznamu je možné přikládat libovolné přílohy. 

Comments