TeamOnline CRM‎ > ‎

Obchodní případy

Správa příležitostí /obchodní případ


Obchodní případ spojuje veškerou související komunikaci (emaily, záznamy o schůzkách, úkoly a telefonáty), napomůže odhadnout tržby, zaznamenává informace o termínech, slevách a smluvních podmínkách, ale také o aktivitě konkurence. Vyplněné statistické údaje jsou cenným podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti probíhajících marketingových kampaní nebo plánování. Uživatelsky předdefinovaný životní cyklus obchodního případu zajistí dodržení požadovaného postupu, lépe napomůže informovat, v jakém stádiu se případ nachází a usnadní rychlejší, přímočařejší a zdárné uzavření.

Okno obchodního případu obsahuje v horní části sadu ikon, kterým jsou přiřazeny funkce pro zadávání editaci a výběr hodnot. Ve spodní části obsahuje záložky které obsahují hodnoty přiřazené vždy ke konkrétnímu záznamu, na kterém stojí výběr v horní části obrazovky.

Formulář obchodní případ obsahuje pole:

 • Firmu
 • Kontaktní osobu
 • Typ dokladu
 • Fázi obchodního případu
 • Doklad
 • Popis obchodního případu
 • Datum uzavření smlouvy
 • Termín dodání
 • Zdroj obchodního případu
 • Kampaň
 • Poznámku (max délka 1000 znaků)
 • Fázi obchodního případu
 • Doklad
 • Očekávaný příjem
 • Měnu obchodního případu
 • % zálohu
 • Jistota
 • Manažera obchodního případu
 • Hodnocení obchodního případu
 • Platnosti 

Záložka Konkurence - Kooperace obsahuje :

 • Možnost zadání údajů o firmách, které jsou zainteresovány v obchodním případu.

Záložka Kalkulace OP :

 • Seznam kalkulací vztahujících se k obchodnímu případu (popis kalkulace ve zvláštní sekci).

Záložka Úkoly :

Záložka schůzky :

Záložka E-maily :

Záložka telefonáty :

Záložka Aktivity :

 • Chronologicky řazený seznam všech aktivit vztahujících se k obchodnímu případu.

Záložka UDP:

 • Funkce na uživatelsky definovaná pole více zde

Comments