Firmy


Informace o obchodních partnerech jsou rozděleny do následujících vzájemně provázaných tabulek.
  • Firmy
  • Provozovny
  • Osoby
  • Kontakty

Karta subjektu (firma)

Karta subjektu slouží k evidování základních údajů o obchodním partnerovi a dalšímu nastavení, například splatnosti faktur, povoleného limitu fakturace, výchozí měna pro doklady apod..Program při tvorbě faktury vydané a přijaté automaticky zařazuje doklady do správného řádku výkazu DPH a KH. Klíčové je proto zejména u zahraničních firem doplnit v adrese kód státu a firem se sídlem v EU též zda se jedná o plátce DPH.

Ukázka založení karty obchodního pratnera


Veřejně přístupné rejstříky

Barevně zvýrazněné a podtržené odkazy na kartě subjektu slouží k automatickému doplnění údajů z veřejně dostupných rejstříků, například ARES, VIES apod... Pomocí těchto odkazů pohodlně doplníte údaje o subjektu, čísla zveřejněných bankovních kont či ověříte spolehlivost plátce DPH. Tyto odkazy lze též zavolat z formuláře přijaté a vydané faktury, což usnadňuje kontrolu a aktualizaci údajů o subjektu během práce.


Přiřazení subjektu do skupin

Pokud využíváte oblast TeamOnline ERP doporučujeme zkontrolovat přiřazení firmy ke Skupině subjektů, které naleznete v kartě Firma na záložce Ostatní. Toto přiřazení je využito zejména pro možnost automatického účtování. Subjekt lze přiřadit pouze do jedné skupiny subjektů!

Subjekt lze dále přiřadit do takzvaných zatřídění subjektů (např. dodavatelé, odběratelé, VIP, apod..) či oborového zatřídění (stavebnictví, doprava, vedení účetnictví atd...) a dle těchto hodnot pak subjekty třídit či hromadně obsluhovat například v modulu Marketing. Subjekt lze zatřídit do více skupin pomocí zaškrtávátek ve formuláři subjektu (firmy).
Zatřídění subjektu lze pak využít v oblasti cenotvorby, kde lze pro konkrétní množinu subjektů přiřadit jeden nebo více cenových listů.

Individuální nastavení slev na kartě subjektu

V předchozím odstavci jsme zmínili možnost přiřadit subjektu cenové listy. Další možností je pracovat se slevami přímo u subjektu. Níže na obrázku je znázorněno zadání slevy pro obchodního partnera ve formuláři Firma na záložce Ostatní. Dle tohoto zadání bude pak v případě překročení částky obratu (bez DPH) v rámci dokladu upozorněna obsluha na splnění podmínky pro uplatnění slevy. Při potvrzení uživatelem je pak sleva dosazena a účetní doklad přepočítán. V případě že je u subjektu doplněna pouze sleva a podmínka na sumu obratu je nulová, je procento slevy vyplněno na účetních dokladech ihned po zvolení subjektu. 


Vizitka subjektu

Na záložce Vizitka jsou zobrazeny údaje o celkové fakturaci, sumě neuhrazených faktur, nevyřízených objednávek a objednávek po lhůtě dodání. Doporučujeme rozšířit modul Adresář o vyšší verzi vizitky, která obsahuje detailnější informace o platební morálce, obchodních statistikách, srovnání odběrů zboží mezi roky a další.Comments