Osoby

Formulář Osoba se nabízí ve dvou variantách. Základní formulář obsahuje běžné údaje potřebné pro zapsání kontaktních údajů. Po přepnutí do rozšířeného verze jsou přístupná následující pole:

Správa kontaktů /karta Osoby (rozšířená verze)

 • Firma: umožňuje přiřazení osoby k firmě
 • Provozovna: přiřazení osoby na konkrétní provozovnu
 • Titul před jméno: číselníková hodnota, kterou je možno doplňovat
 • Jméno:
 • Příjmení:
 • Titul za jméno: číselníková hodnota, kterou je možno doplňovat vlastní definicí
 • Pohlaví:
 • Oslovení:
 • Datum narození:
 • Oddělení: číselníková hodnota, kterou je možno doplňovat
 • Osobnostní typ: číselníková hodnota, kterou je možno doplňovat
 • Pozice: popis pozice osoby ve firmě
 • Adresa:
 • Povolit účast v emailových kampaních: pokud je tato volba aktivní, bude na e-mail této osoby zasílána kampaň.
 • Seznam kontaktů: zobrazené kontakty ze záložky kontaktů
 • Skupiny osob: umožní vlastní členění osob do definovaných skupin
 • Platnost od / do: určuje časovou platnost záznamu
 • Záložka Kontakty: ke konkrétní osobě je možno přiřadit libovolné množství kontaktních spojení
 • Záložka Záliby: u osoby je možno přiřazovat její záliby pro oslovování konkrétní akcí
 • Záložka UDP: funkce na uživatelsky definovaná pole více o UDP

Základní formulář pro rychlé zadání:


Rozšířený formulář:

GDPR

V souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) byla do programu TeamOnline k tabulce Osoby přidána tisková sestava Opis osobních údajů, kterou jsou správci osobních údajů povinni na vyžádání poskytnout osobě, o které jsou údaje vedeny.

Náhled sestavy:Comments