Kathrein zákaznická úprava načítání míst určení dodávky z POP do PFU

Popis práce při zadání cílového místa určení dodávky.
(zákaznická úprava Kathrein CS - změny platné od 26.10.2018)

Pozor! Od verze 7.0.8275 se nově nabízejí v nákupních objednávkách v poli místo určení jak provozovny vlastní (tj. zadané v globálním nastavení účtované firmy), tak i provozovny partnerů (tj. z tabulky Adresář). Vlastní provozovny jsou v nabídce viditelně označeny v prvním sloupci.

Změna se týká práce s nákupními objednávkami, přijatými fakturami a formulářem tvorby přijaté faktury z e-mailu. 
  • Na nákupní objednávce slouží tento údaj pro informaci dodavateli, kam chceme zboží finálně dodat (například na naši prodejnu, do skladu našeho zákazníka).
  • Na přijaté faktuře slouží údaj místo určení zejména pro automatické vyhodnocení třístranného obchodu programem a správné zařazení do výkazu DPH a KH (například objednávám zboží v Německu, dodávku objednávám k zákazníkovi na Slovensko - § 17 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.)
  • Konečně na formuláři pořízení přijaté faktury z e-mailu bylo provedeno rozšíření o pole číslo vydané objednávky. Po jejím vyplnění (číslo většinou uvedeno v PDF náhledu přijaté faktury) se načte kód dodavatele, měna, kurz a též místo určení, je-li na objednávce uvedeno. Comments