TeamOnline CRM‎ > ‎

Pošta

TeamOnline umožňuje sledování e-mailové komunikace s obchodními partnery. Nastavení poštovního serveru naleznete v konfiguraci programu. Složka pošta je rozčleněna na poštu k odeslání, odeslanou, doručenou a archiv. Pro hledání ve všech zprávách nebo jejich zobrazení máte možnost zobrazit všechny zprávy nebo archiv zpráv. Zajímavou funkcí je rozesílání hromadných emailových upozornění nebo kampaní.


Odesílání emailů z modulu Pošta probíhá prostřednictvím účtu zadaném na přihlášeném uživateli. Příjem emailů je realizován z emailové schránky systému, kterou nastavíte na účtu administrátora. 

Okno poštovní zprávy obsahuje :

  • Firmu adresáta
  • Osobu
  • Přiřazení k obchodnímu případu
  • Fázi obchodního případu
  • Pole pro výběr adresátů e-mailu, kopie adresátů a skryté kopie
  • Předmět zprávy a její obsah 

Záložky na okně poštovní zprávy dále obsahují:

  • Připomenutí
  • Souvislosti
  • Uživatelem definovaná pole
  • Přílohy 

Práce s Doručenou Poštou

Ve složce doručená pošta se zobrazují zprávy pro přihlášeného uživatele. Pokud je odesílatel zprávy (jeho emailová adresa) již zadána v systému, je taková zpráva rovnou přiřazena k osobě a firmě do které patří. Ve zprávě máte dále možnost jí přiřadit ke konkrétnímu obchodnímu případu kterého se týká. V záložce ostatní na detailu e-mailové zprávy máte možnost zpřístupnit/znepřístupnit tuto zprávu dalším uživatelům vašeho systému. Na záložce souvislostí můžete vytvářet vazby na další aktivity se kterými má zpráva souvislost.

  Pokud zprávy přiřadíte k firmám, nemažte je z doručené pošty ale zvolte možnost ARCHIVOVAT. Zprávy budou potom zobrazeny u osob a firem ale nebudou se vám plést v doručené poště.

 Comments