Datové schránky

Co je datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování písemností od státních institucí (orgány veřejné moci) a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pro právnické osoby a některé další subjekty je zřízení datových schránek povinné. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra (více informací). Systém TeamOnline je s datovými schránkami plně propojen a poskytuje uživatelům maximální komfort při jejich využívání.

                             

Jak mohu propojení na datovou schránku v TeamOnline využít?

  • TeamOnline umožňuje odesílat výstupy z programu přímo do datových schránek úřadů a institucí.
  • Odeslané zprávy a doručenky archivuje přímo v programu s propojením na konkrétní odeslaný výkaz či doklad (DPH, KH, ...). 
  • Umožňuje využívat datových schránek v soukromém sektoru (odesílání faktur, upomínek apod.).

Nastavení datové schránky v TeamOnline

Nastavení přístupu do DS 

Přihlašovací údaje k datové schránce přidejte na kartě uživatele v záložce Datové schránky. Ideální je, když má každý uživatel založen do DS svůj vlastní přístup.

ID DS pro komunikaci s finančním úřadem

Výchozí ID DS pro Váš Finanční úřad vyplňte v Globálním nastavení v záložce Parametry. Parametr se jmenuje lng_DPH_KH_FU_ISDS .
ID z tohoto parametru bude automaticky použito při odeslání výkazů Kontrolní hlášení a DPH.

ID DS u subjektů

ID datové schránky pro komunikaci s obchodním partnerem zadejte v modulu Adresář na nové záložce ISDS.
 

Příklad odeslání do datové schránky

V sekci Výkazy pro státní správu lze definitivně zkontrolované a odsouhlasené výkazy odeslat přímo z programu přes datovou schránku na Finančním úřad. 
Způsob použití je popsán na následujícím příkladu odeslání výkazu Kontrolní hlášení. Podobný postup platí i pro ostatní výkazy.

Existují dva scénáře.
  1. Program máme propojen s datovou schránkou: Po stisku tlačítka Odevzdat program zobrazí dialog zda skutečně chceme odeslat vybraný výkaz prostřednictvím datové schránky na FÚ. Pokud zvolíme ANO program vygeneruje zprávu a ihned odešle a pokud byla v pořádku doručena překlopí výkaz do stavu Odevzdáno a nastaví datum a čas odevzdání výkazu. V případě, že se zprávu z nějakého důvodu nepodaří odeslat, uživatel je programem upozorněn a výkaz je i nadále označen jako neodevzdaný. Odeslání je možno opakovat. 
  2. Program TeamOnline NEmáme propojen s datovou schránkou: Po stisku tlačítka Odevzdat program pouze provede překlopení výkazu do stavu Odevzdáno a nastaví datum a čas kdy jsme takto výkaz označili.


Přehled odeslaných a přijatých zpráv

Přístup do funkce naleznete ve stromu činností pod ikonou ISDS, kde jsou zprávy přehledně roztříděné. V této sekci můžete zprávy vytvářet, číst, přeposílat. Zprávy, které jsou z DS staženy obsahují přílohy ve formátu ZFO. Při otevření je příloha automaticky otevřena v programu FormFiller, který lze bezplatně získat ZDE.

V nástrojové liště v jednotlivých sekcích naleznete tlačítka:
  • Import - provede načtení zpráv z DS na vyžádání
  • Archivovat - přesune označené zprávy do sekce Archiv
  • Odeslat - provede okamžité odeslání zpráv čekajících v sekci K odeslání  

Comments